مطالب مرتبط با:

» انواع فنر لوله بازکنی

انواع فنر لوله بازکنی

لوله بازکنی

در حال حاضر ۲ نوع فنر لوله بازکنی داریم:

  • فنر لوله بازکنی دستی
  • دستگاه لوله بازکنی

ادامه

تاریخ : ۱۳۹۵-۰۲-۰۸
Scroll Up