توصیه هایی برای استفاده از کولر آبی

توصیه هایی برای استفاده از کولر آبی

سازمان ملی استاندارد ایران امروز به مصرف کنندگان توصیه کرد هنگام تهیه و نصب کولرهای آبی به ضرورت استفاده از کلید عمل کننده با جریان نشت (کلید محافظ جان) و کلید قطع ۲قطب دستگاه توجه کنند.
همچنین باید برای هر گونه تعمیر ضروری کولرهای مورد استفاده، از خدمات مرکزهای مجاز بهره گرفت.
در ادامه چند توصیه مهم :

ادامه

تاریخ : ۱۳۹۵-۰۲-۲۵
Scroll Up